Jogi nyilatkozat

A honlap (a www.otppenzugyipont.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom, illetve a honlapon szereplő megjelölések és szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása vagy használata kizárólag az OTP Pénzügyi Pont Zrt., illetve az OTP Csoport kifejezett, és erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Pénzügyi Pont Zrt., illetve az OTP Csoport felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Pénzügyi Pont Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Pénzügyi Pont Zrt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Etikai tájékoztatás

Az OTP Pénzügyi Pont Zrt. az OTP Csoport tagja, amely Magyarország és a kelet-közép-európai régió meghatározó bankpiaci szereplője. Folyamatosan törekszünk az eddigiekben elért eredményeink megtartására és erősítésére, a bevezetett innovációk továbbfejlesztésére az ügyfeleink kiszolgálása érdekében.

Kiemelet célunk - az OTP Pénzügyi Pont működése szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bíró - az OTP Csoport jó hírnevének a képviselete és a megőrzése, amelyhez elengedhetetlen a törvényes működés biztosítása, a kockázatok csökkentése, valamint az üzleti, etikai és belső kontrollok érvényesítése.
Az OTP Csoport és az OTP Pénzügyi Pont vezetése elkötelezett, mind a mindenkire kötelező érvénnyel bíró jogszabályok, mind a saját belső szabályok betartása és betartatása mellett.
Az etikai tájékoztatás célja, hogy az OTP Pénzügyi Pont a vele kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, az OTP Pénzügyi Pont értékeinek védelme érdekében.

Impresszum

Szolgáltató

OTP Pénzügyi Pont Zrt.

Vezérigazgató

Dr. Hartlieb Balázs

Székhely

1138 Budapest, Váci út 135-139. „A” épület

Cégjegyzékszám

01-10-049905

Adószám

26396163-2-41
Közösségi adószám: HU26396163