A Babaváró kölcsön a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt anyagi segítséget, melyet az OTP Bank akár 11 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában folyósít. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

felvehető kölcsönösszeg

Felvehető kölcsönösszeg

1 millió - 11 millió Ft

választható futamidő

Választható futamidő

64 - 240 hónap

havi törlesztőrészlet

Max. havi törlesztőrészlet

51 000 FtA max. havi törlesztőrészlet tartalmazza a kezességvállalási díj összegét, ami a fennálló tőketartozás évi 0,5%-os díjának egy hónapra eső része., a kamattámogatás időszakában

teljes hiteldíjmutató

THM (Teljes hiteldíj mutató)

THM kamattámogatással: 0,4%
THM kamattámogatás nélkül: 12,1%

Megnézem a reprezentatív példát

Számolja ki havi törlesztőrészletét!

Legalább 1 gyermek vállalása esetén

Hogyan változik a törlesztés a gyermek vállalásakor?

Mi történik a gyermekvállalás teljesítése esetén?

Gyermekvállalás alatt a Babaváró kormányrendelet értelmében a Babaváró kölcsönkérelem benyújtását követő, legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint gyermek örökbefogadást értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A gyermekvállalás teljesítéséhez kapcsolódóan kamattámogatás, törlesztés szüneteltetés, valamint gyermekvállalási támogatás vehető igénybe az alábbiak szerint:

Miért éri meg?

 • A kölcsön összegét teljesen szabadon használhatja fel
 • Már egy gyermekvállalás teljesítése (legalább 12. hetet betöltött várandósság vagy örökbefogadás) esetén - ha nem merül fel a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény - kamatmentes lesz a teljes futamidőre
 • Két gyermekvállalás teljesítése (legalább 12. hetet betöltött várandósság vagy örökbefogadás) esetén a fennálló tartozás 30%-a erejéig gyermekvállalási támogatás igényelhető
 • Három gyermekvállalás teljesítése (legalább 12. hetet betöltött várandósság vagy örökbefogadás) esetén a teljes fennálló (nem lejárt) tartozás erejéig gyermekvállalási támogatás igényelhető
 • A kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összege - a kamattámogatás időszaka alatt - nem lehet 51 ezer Ft-nál magasabb
 • Babaváró kormányrendeletnek megfelelően díjmentes a hitelbírálat és a folyósítás is

Ki igényelheti?

Ön akkor igényelhet Babaváró támogatást, ha:

 • házasságban él (kivéve az egyedüli igénylés speciális esetét) és az igénylés időpontjában mindkettőjük betöltötte a 21. életévét, de a feleség még nem töltötte be a 30. életévét (átmeneti rendelkezés alapján 2024. évben a 30 és 41 év közötti feleségek esetében továbbra is elérhető a babaváró kölcsön, amennyiben a kölcsön igénylésekor legalább 12 hetes várandóságot igazolni tud, illetve örökbefogadás esetén bemutatják örökbefogadási kérelmüket, melyet a gyámhivatal által kiadott jegyzőkönyvvel vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolni tudnak),
 • legalább a házaspár egyik tagjának van 3 éves folyamatos, egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással (a felsőoktatási tanulmányok és a munkakezdés között 6 hónapos megszakítás is lehet) társadalombiztosítási jogviszonya (TB),
 • az egészségügyi veszélyhelyzet időtartama alatt bekövetkezett 30 napot meghaladó megszakítást az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig nem kell figyelembe venni,
 • mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel,
 • büntetlen előéletű mindkét fél és nincs a NAV-nál nyilvántartott (5 000 forintot meghaladó) köztartozásuk,
 • egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) mulasztás miatt,
 • a Babaváró kormányrendelet jogosultsági feltételeinek megfelelnek,
 • valamelyiküknek van legalább 154 000 Ft-ot elérő, munkabérből vagy vállalkozásból származó jövedelme, vagy legalább havi 100 000 Ft a nyugdíja,
 • hitelképesnek minősül az OTP Bank saját elbírálása alapján.

Érdekli az ajánlat? Kérjen visszahívást!

A tájékoztatás nem teljes körű. A Babaváró kölcsön és támogatás igénybevételének részletes feltételeit a babaváró támogatásról szóló 44/2019. Korm. rendelet tartalmazza (Babaváró kormányrendelet). A bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát.

A feltüntetett THM a 11 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű Babaváró kölcsön vonatkozik.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM számításánál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a szerződéskötés és az első törlesztőrészlet esedékessége között 31 nap telik el, a kölcsön folyósítása 2024. március 4-én történik meg, illetve kamatperiódusonként a referencia kamat mértéke nem változik. A THM meghatározásakor a 2024. március 1-én érvényes kondíciókkal számoltunk. Az ügyfél által a központi költségvetés javára, a fennálló kölcsön összege után havonta, a törlesztőrészletekkel együtt fizetendő kezességvállalási díjat a THM magában foglalja.
A THM és a Reprezentatív példák az ÁKK Zrt. által 2024. februárban közétett, 2024. március hónapra irányadó 5 éves ÁKK hozam 3 havi átlagának (évi 6,54%) és a 2024. március 1-én hatályos jegybanki alapkamat figyelembevételével kerültek meghatározásra.

THM (kamattámogatással)

Reprezentatív példa az alábbi feltételezésekkel élve: A gyermekvállalás a kölcsön folyósításától számított 60. hónapban teljesül, a törlesztés ezt követően 3 évig szünetel, így az utolsó részlet megfizetése a 276. hónapban történik, több gyermek a futamidő alatt nem születik, a teljes futamidő alatt az állami kamattámogatás fennáll, a kölcsön összege 11 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, az ügyfél által fizetendő ügyleti kamat mértéke 0%, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%. Az ügyleti kamatot ez esetben kamattámogatás formájában az Állam nevében a Kincstár folyósítja a hitelintézet részére.
A THM (kamattámogatással) értéke 0,4%, a havi törlesztőrészlet 41 667 Ft, a kezességvállalási díj induló havi összege 4 167 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj induló együttes összege 45 833 Ft, a kölcsön teljes díja (mely tartalmazza az ügyfél által megfizetendő kamat és a kezességvállalási díj teljes összegét) 580 922 Ft, a fizetendő teljes összeg (törlesztőrészletek és kezességvállalási díj összege) 11 580 922 Ft.

THM (kamattámogatás nélkül)

Reprezentatív példa az alábbi feltételezésekkel élve: A futamidő első 5 évében nem teljesül a gyermekvállalás, az állami kamattámogatásra vonatkozó jogosultság elveszik, és a kamattámogatás formájában az első 5 évben az állam nevében a Kincstár által megfizetett kamattámogatás összege vagy a kölcsönszerződés szerint folyósított kölcsönösszegre vetített, a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott napon érvényes jegybanki alapkamat + 3% felárral számolt kamat összege közül a magasabbat a kölcsön folyósításától számított 60. hónapot követő 120. napon egyösszegben vissza kell fizetni, illetve meg kell fizetni a Magyar Államkincstár részére, és az ügyfél által az 5 éves időszak lejártát követő naptól fizetendő kamat mértéke 0%-ról 12,50%-ra módosul. A kölcsön összege 11 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, az ügyfél által fizetendő változó 5 éves kamatperiódusokban rögzített ügyleti kamat mértéke az első 60 hónapban 0%, a 61. hónaptól – a 2024. március hónapban érvényes nem támogatott ügyleti kamat figyelembe vételével - 12,50%-ra módosul, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%.
A THM (kamattámogatás nélkül) értéke 12,1%, a havi induló törlesztőrészlet 45 833 Ft, a kezességvállalási díj induló havi összege 4 583 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj induló összege 50 416 Ft, a havi törlesztő részlet a 61. hónaptól 102 617 Ft, a kezességvállalási díj összege a 61. hónaptól 3 495 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet és kezességvállalási díj összege a 61. hónaptól 106 112 Ft, a kölcsön teljes díja (mely tartalmazza az ügyfél által megfizetett kamat, a visszafizetett kamattámogatás és a kezességvállalási díj teljes összegét) 17 593 085 Ft, a fizetendő teljes összeg (törlesztőrészletek, a kezességvállalási díj és a visszafizetendő kamattámogatás összege) 28 593 085 Ft.

A kamattámogatás időszaka alatt az ügyleti kamat az ÁKK átlaghozam 110%-ának 1 százalékponttal növelt mértéke, melyet a Kincstár fizet meg kamattámogatás formájában a jogosult ügyfelek helyett a hitelintézet részére. Amennyiben az Adós vagy Adóstárs elveszíti az állami kamattámogatásra vonatkozó jogosultságát, akkor a Babaváró kölcsön ügyfél által fizetendő kamata az ÁKK átlaghozam 130%-ának 4 százalékponttal növelt mértékére módosul.

A reprezentatív példák pusztán tájékoztatásként szolgálnak.

Hirdetmények, üzletszabályzatok, szerződésminták és egyéb dokumentumok